fbpx

Xem 4 sản phẩm

Bình phun thuốc

-44%

Bình nhựa phun thuốc (1L) – (ĐỨC ĐẠT – BÌNH MINH)

Bình nhựa phun thuốc diệt côn trùng, diệt muỗi...

Giá niêm yết: 80.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 45.000 VNĐ
-37%

Bình nhựa phun thuốc (2L) – (ĐỨC ĐẠT – BÌNH MINH)

Bình nhựa phun thuốc diệt côn trùng, diệt muỗi...

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá niêm yết: 95.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 60.000 VNĐ
-25%

Bình nhựa phun thuốc (4L) – (ĐỨC ĐẠT – BÌNH MINH)

Bình nhựa phun thuốc diệt côn trùng, diệt muỗi...

Giá niêm yết: 320.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 240.000 VNĐ
-24%

Bình nhựa phun thuốc (8L) – (ĐỨC ĐẠT – BÌNH MINH)

Bình nhựa phun thuốc diệt côn trùng, diệt muỗi...

Giá niêm yết: 460.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 350.000 VNĐ