fbpx

Xem 3 sản phẩm

Storm 0.005%

-32%

Storm 0.005% (4 Viên) – (CHLB ĐỨC)

Thuốc diệt chuột nhà, diệt chuột đồng, diệt chuột nhà máy tận gốc !

Giá niêm yết: 22.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 15.000 VNĐ
-25%

Storm 0.005% (20 Viên) – (CHLB ĐỨC)

Thuốc diệt chuột nhà, diệt chuột đồng, diệt chuột nhà máy tận gốc !

Giá niêm yết: 40.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 30.000 VNĐ

Storm 0.005% (1Kg) – (CHLB ĐỨC)

Thuốc diệt chuột nhà, diệt chuột đồng, diệt chuột nhà máy tận gốc !

Call Hotline!