fbpx

Xem 4 sản phẩm

Han Cyctox 10SC

-39%

Han Cyctox 10SC (5ml) – (Hàng VIỆT NAM)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến ba khoang, bọ chét... siêu tốc!

Giá niêm yết: 18.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 11.000 VNĐ
-39%

Han Cyctox 10SC (50ml) – (Hàng VIỆT NAM)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến ba khoang, bọ chét... siêu tốc!

Giá niêm yết: 180.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 110.000 VNĐ
-21%

Han Cyctox 10SC (100ml) – (Hàng VIỆT NAM)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến ba khoang, bọ chét... siêu tốc!

Giá niêm yết: 280.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 220.000 VNĐ

Han Cyctox 10SC (1000ml) – ( Hàng VIỆT NAM)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến ba khoang, bọ chét... siêu tốc!

Call Hotline!