fbpx

Xem 4 sản phẩm

Perado 50EC

-36%

Perado 50EC (100ml) – (Hàng ẤN ĐỘ)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến ba khoang, bọ chét, bọ xít hút máu, bọ đậu đen..

Giá niêm yết: 140.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 90.000 VNĐ

Perado 50EC (1000ml) – (Hàng ẤN ĐỘ)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến ba khoang, bọ chét, bọ xít hút máu, bọ đậu đen..

Call Hotline!

Perado 50EC (100ml) – (Hàng ẤN ĐỘ) Chai nhôm

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến ba khoang, bọ chét, bọ xít hút máu, bọ đậu đen..

Call Hotline!

Perado 50EC (1000ml) – (Hàng ẤN ĐỘ) Chai nhôm

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến ba khoang, bọ chét, bọ xít hút máu, bọ đậu đen..

Call Hotline!