fbpx

Xem 18 sản phẩm

Thuốc Diệt Mối Mọt

-58%

Lenfos 50EC (100ml) – (Xuất xứ ANH QUỐC)

Thuốc diệt mối nhà, mối gỗ, mối công trình xây dựng, mối đất...

Giá niêm yết: 120.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 50.000 VNĐ
-54%

Lenfos 50EC (100ml) – (Xuất xứ ANH QUỐC) New!

Thuốc diệt mối nhà, mối gỗ, mối công trình xây dựng, mối đất...

Giá niêm yết: 130.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 60.000 VNĐ

Lenfos 50EC (1000ml) – (Xuất xứ ANH QUỐC)

Thuốc diệt mối nhà, mối gỗ, mối công trình xây dựng, mối đất...

Call Hotline!
-31%

Mythic 240SC (100ml) – (BASF – CHLB ĐỨC)

Thuốc diệt mối nhà, mối gỗ, mối công trình xây dựng, mối đất...

Giá niêm yết: 320.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 220.000 VNĐ
-41%

Dầu trừ mối M-4 – (Hàng VIỆT NAM) 480ml – NEW

Thuốc diệt mối nhà, mối gỗ, mối công trình xây dựng chuyên dụng...

Giá niêm yết: 85.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 50.000 VNĐ
-41%

Dầu trừ mối M-4 – (Hàng VIỆT NAM) 480ml

Thuốc diệt mối nhà, mối gỗ, mối công trình xây dựng chuyên dụng...

Giá niêm yết: 85.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 50.000 VNĐ

Agenda 25EC (1000ml) – (Hàng THÁI LAN)

Thuốc diệt mối nhà, mối gỗ, mối công trình xây dựng, mối đất...

Call Hotline!
-37%

Map Sedan 48EC (100ml) – (Hàng SINGAPORE)

Thuốc diệt mối nhà, mối gỗ, mối công trình xây dựng, mối đất...

Giá niêm yết: 95.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 60.000 VNĐ

Map Sedan 48EC (1000ml) – (Hàng SINGAPORE)

Thuốc diệt mối nhà, mối gỗ, mối công trình xây dựng, mối đất... chuyên dụng

Call Hotline!

Mythic 240SC (1000ml) – (BASF – CHLB ĐỨC)

Thuốc diệt mối nhà, mối gỗ, mối công trình xây dựng, mối đất...

Call Hotline!

Cislin 2.5EC (1000ml) – (Bayer – Thái Lan)

Thuốc diệt mối nhà, mối gỗ, mối công trình xây dựng, mối đất...

Call Hotline!

Thuốc trừ mối PMC 90 – (Hàng VIỆT NAM)

Thuốc diệt mối nhà, mối gỗ, mối công trình xây dựng, mối đất...

Call Hotline!
-38%

Hộp nhử mối chuyên dụng – (Hàng VIỆT NAM)

Thuốc diệt mối nhà, mối gỗ, mối công trình xây dựng, mối đất...

Giá niêm yết: 65.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 40.000 VNĐ
-42%

Fugosin 500EC (100ml) – (Hàng SINGAPORE)

Thuốc diệt mối nhà, mối gỗ, mối công trình xây dựng, mối đất.... diệt cả mối chúa

Giá niêm yết: 95.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 55.000 VNĐ
-36%

Tefurin 25EC (100ml) – (Fertiagro Pte – Singapore)

Thuốc trừ mối công trình xây dựng, hệ thống đê điều, kho tàng, bến bãi...

Giá niêm yết: 140.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 90.000 VNĐ

Fugosin 500EC (1000ml) – (SINGAPORE)

Thuốc trừ mối nhà, mối gỗ, mối công trình.... diệt tận gốc cả mối chúa

Call Hotline!
-45%

Terdomi 25EC (100ml) – (Malaysia)

Thuốc diệt mối nhà, mối gỗ, mối đất, mối công trình xây dựng hiệu quả

Giá niêm yết: 110.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 60.000 VNĐ
-28%

Termize 200SC (50ml) – (Hàng Malaysia)

Thuốc diệt mối không mùi, an toàn, hiệu quả

Giá niêm yết: 180.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 130.000 VNĐ