fbpx

Xem 2 sản phẩm

Fugosin 500EC

-42%

Fugosin 500EC (100ml) – (Hàng SINGAPORE)

Thuốc diệt mối nhà, mối gỗ, mối công trình xây dựng, mối đất.... diệt cả mối chúa

Giá niêm yết: 95.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 55.000 VNĐ

Fugosin 500EC (1000ml) – (SINGAPORE)

Thuốc trừ mối nhà, mối gỗ, mối công trình.... diệt tận gốc cả mối chúa

Call Hotline!