fbpx

Xem 3 sản phẩm

Lenfos 50EC

-58%

Lenfos 50EC (100ml) – (Xuất xứ ANH QUỐC)

Thuốc diệt mối nhà, mối gỗ, mối công trình xây dựng, mối đất...

Giá niêm yết: 120.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 50.000 VNĐ
-54%

Lenfos 50EC (100ml) – (Xuất xứ ANH QUỐC) New!

Thuốc diệt mối nhà, mối gỗ, mối công trình xây dựng, mối đất...

Giá niêm yết: 130.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 60.000 VNĐ

Lenfos 50EC (1000ml) – (Xuất xứ ANH QUỐC)

Thuốc diệt mối nhà, mối gỗ, mối công trình xây dựng, mối đất...

Call Hotline!