fbpx

Xem 2 sản phẩm

Mythic 240SC

-31%

Mythic 240SC (100ml) – (BASF – CHLB ĐỨC)

Thuốc diệt mối nhà, mối gỗ, mối công trình xây dựng, mối đất...

Giá niêm yết: 320.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 220.000 VNĐ

Mythic 240SC (1000ml) – (BASF – CHLB ĐỨC)

Thuốc diệt mối nhà, mối gỗ, mối công trình xây dựng, mối đất...

Call Hotline!