fbpx

Xem sản phẩm

Tefurin 25EC

-36%

Tefurin 25EC (100ml) – (Fertiagro Pte – Singapore)

Thuốc trừ mối công trình xây dựng, hệ thống đê điều, kho tàng, bến bãi...

Giá niêm yết: 140.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 90.000 VNĐ