fbpx

Xem sản phẩm

Phân bón lá kích rễ N3M

N3M (100g) – Phân bón lá kích thích ra rễ cực mạnh

Phân bón lá kích ra rễ mạnh, siêu ra rễ cho cây trồng

Call Hotline!