fbpx

Xem 12 sản phẩm

Fendona 10SC

-37%

Fendona 10SC (5ml) – (BASF – THỤY SỸ)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến ba khoang, bọ chét...

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá niêm yết: 19.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 12.000 VNĐ
-20%

Fendona 10SC (50ml) – (BASF – CHLB ĐỨC)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến, bọ chét, ve rận, rệp giường...

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá niêm yết: 150.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 120.000 VNĐ
-33%

Fendona 10SC (50ml) – (BASF – THỤY SỸ)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến, bọ chét, ve rận, rệp giường, kiến ba khoang...

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá niêm yết: 180.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 120.000 VNĐ
-33%

Fendona 10SC (50ml) – (BASF – CHLB ĐỨC)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến, bọ chét, ve rận, rệp giường, kiến ba khoang...

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá niêm yết: 180.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 120.000 VNĐ
-33%

Fendona 10SC (5ml) – (BASF – CHLB ĐỨC)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến, bọ chét, ve rận, rệp giường, kiến ba khoang...

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá niêm yết: 18.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 12.000 VNĐ

Fendona 10SC (1000ml) – (BASF – CHLB ĐỨC)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến, bọ chét, ve rận, rệp giường, kiến ba khoang...

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Call Hotline!

Fendona 10SC (1000ml) – (BASF CHLB ĐỨC – SX PHÁP)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến, bọ chét, ve rận, rệp giường, kiến ba khoang...

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Call Hotline!

Fendona 10SC (1000ml) – (BASF – SẢN XUẤT TẠI PHÁP)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến, bọ chét, ve rận, rệp giường, kiến ba khoang...

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Call Hotline!

Fendona 10SC (500ml) – (BASF THỤY SỸ – SẢN XUẤT TẠI PHÁP)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến, bọ chét, ve rận, rệp giường, kiến ba khoang...

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Call Hotline!

Fendona 10SC (1000ml) – (BASF THỤY SỸ – SẢN XUẤT TẠI PHÁP)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến, bọ chét, ve rận, rệp giường, kiến ba khoang...

Call Hotline!
-36%

Fendona 10SC (Vỉ 4 gói 5ml) – (BASF – THỤY SỸ)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến ba khoang, bọ chét...

Giá niêm yết: 75.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 48.000 VNĐ

Fendona 10SC (1000ml) – (BASF THỤY SỸ – SẢN XUẤT TẠI PHÁP) NEW!

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến, bọ chét, ve rận, rệp giường, kiến ba khoang...

Call Hotline!