Thanh toán tại Pest3s.com

Hình thức thanh toán của Pest3s.com - Tổng Đại Lý Phân Phối Thuốc Diệt Côn Trùng

ĐỂ QUÁ TRÌNH THANH TOÁN DIỄN RA NHANH CHÓNG CẦN LƯU Ý

  • Cần chuyển khoản cùng hệ thống ngân hàng hoặc bằng phương thức chuyển liên ngân hàng 24/7/365