fbpx

Đang xem sản phẩm từ 1–24 trong tổng số 172 kết quả

-37%

Fendona 10SC (5ml) – (BASF – THỤY SỸ)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến ba khoang, bọ chét...

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá niêm yết: 19.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 12.000 VNĐ
-20%

Fendona 10SC (50ml) – (BASF – CHLB ĐỨC)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến, bọ chét, ve rận, rệp giường...

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá niêm yết: 150.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 120.000 VNĐ
-58%

Lenfos 50EC (100ml) – (Xuất xứ ANH QUỐC)

Thuốc diệt mối nhà, mối gỗ, mối công trình xây dựng, mối đất...

Giá niêm yết: 120.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 50.000 VNĐ
-47%

Hantox Shampoo (200ml) – Chai Trong (Hàng VIỆT NAM)

Thuốc tắm đặc trị bọ chét, bét, ve, chấy, rận...cho Chó Mèo

Giá niêm yết: 85.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 45.000 VNĐ
-33%

Fendona 10SC (50ml) – (BASF – THỤY SỸ)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến, bọ chét, ve rận, rệp giường, kiến ba khoang...

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá niêm yết: 180.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 120.000 VNĐ
-33%

Fendona 10SC (50ml) – (BASF – CHLB ĐỨC)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến, bọ chét, ve rận, rệp giường, kiến ba khoang...

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá niêm yết: 180.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 120.000 VNĐ
-33%

Fendona 10SC (5ml) – (BASF – CHLB ĐỨC)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến, bọ chét, ve rận, rệp giường, kiến ba khoang...

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá niêm yết: 18.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 12.000 VNĐ

Fendona 10SC (1000ml) – (BASF – CHLB ĐỨC)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến, bọ chét, ve rận, rệp giường, kiến ba khoang...

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Call Hotline!

Fendona 10SC (1000ml) – (BASF CHLB ĐỨC – SX PHÁP)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến, bọ chét, ve rận, rệp giường, kiến ba khoang...

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Call Hotline!

Fendona 10SC (1000ml) – (BASF – SẢN XUẤT TẠI PHÁP)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến, bọ chét, ve rận, rệp giường, kiến ba khoang...

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Call Hotline!

Fendona 10SC (500ml) – (BASF THỤY SỸ – SẢN XUẤT TẠI PHÁP)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến, bọ chét, ve rận, rệp giường, kiến ba khoang...

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Call Hotline!

Fendona 10SC (1000ml) – (BASF THỤY SỸ – SẢN XUẤT TẠI PHÁP)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến, bọ chét, ve rận, rệp giường, kiến ba khoang...

Call Hotline!
-50%

Ferdona FMC 20SC (100ml) – (USA MỸ)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến, bọ chét, kiến ba khoang...

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá niêm yết: 180.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 90.000 VNĐ
-50%

Ferdona FMC 10EC (100ml) – (Công nghệ của CHLB ĐỨC)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến, bọ chét, kiến ba khoang...

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá niêm yết: 140.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 70.000 VNĐ
-33%

Map Permethrin 50EC (100ml) – (Xuất xứ ANH QUỐC)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến ba khoang, bọ chét..

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá niêm yết: 120.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 80.000 VNĐ
-34%

Map Permethrin 50EC (200ml) – (Xuất xứ ANH QUỐC)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến ba khoang, bọ chét..

Giá niêm yết: 320.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 210.000 VNĐ
-34%

Map Permethrin 50EC (250ml) – (Xuất xứ ANH QUỐC)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến ba khoang, bọ chét, ve rận..

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá niêm yết: 350.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 230.000 VNĐ

Map Permethrin 50EC (250ml) – (ANH QUỐC – VIỆT NAM)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến ba khoang, bọ chét, ve rận..

Call Hotline!

Map Permethrin 50EC (250ml) – (Nhập khẩu ANH QUỐC)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến ba khoang, bọ chét, ve rận..

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Call Hotline!

Map Permethrin 50EC (500ml) – (Nhập khẩu ANH QUỐC)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến ba khoang, bọ chét, ve rận..

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Call Hotline!

Map Permethrin 50EC (500ml) – (ANH QUỐC – VIỆT NAM)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến ba khoang, bọ chét, ve rận..

Call Hotline!

Map Permethrin 50EC (1000ml) – ( ANH QUỐC – VIỆT NAM)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến ba khoang, bọ chét, ve rận..

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Call Hotline!

Map Permethrin 50EC (1000ml) – (Hàng ANH QUỐC – SX VIỆT NAM)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến ba khoang, bọ chét, ve rận...

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Call Hotline!

Map Permethrin 50EC (1000ml) – (Hàng ANH QUỐC – Mappacific VIỆT NAM)

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến ba khoang, bọ chét, ve rận...

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Call Hotline!