fbpx

Xem 6 sản phẩm

Hantox 200

-32%

Hantox 200 (50ml) – (SX tại VIỆT NAM) Bộ Thú Y

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, kiến ba khoang, diệt bọ chét, diệt ruồi tận gốc..

Được xếp hạng 4.93 5 sao
Giá niêm yết: 95.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 65.000 VNĐ
-60%

Hantox 200 (5ml) – (SX tại VIỆT NAM) Bộ Thú Y

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, kiến ba khoang, diệt bọ chét, diệt ruồi tận gốc..

Giá niêm yết: 25.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 10.000 VNĐ
-44%

Hantox 200 (100ml) – (SX tại VIỆT NAM) Bộ Y Tế

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, kiến ba khoang, diệt bọ chét, diệt ruồi tận gốc..

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá niêm yết: 180.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 100.000 VNĐ
-50%

Hantox 200 (100ml) – (Hàng VIỆT NAM) Bộ Thú Y

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến ba khoang, bọ chét... tận gốc!

Giá niêm yết: 170.000 VNĐ

Giá bán số lượng: 85.000 VNĐ

Hantox 200 (1000ml) – (Sản xuất tại VIỆT NAM) Bộ Thú Y

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến ba khoang, bọ chét... tận gốc!

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Call Hotline!

Hantox 200 (1000ml) – (SX tại VIỆT NAM) Hàng Bộ Y Tế

Thuốc diệt côn trùng, muỗi, gián, ruồi, kiến ba khoang, bọ chét... siêu tốc

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Call Hotline!